WEŹ UDZIAŁ
W CYKLU 6 SPOTKAŃ
POZNAJ ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE WYZWANIA
INFORMATYCZNE W SEKTORZE PUBLICZNYM

Suwerenność danych

Rosną obawy, że obywatele, przedsiębiorstwa i państwa członkowskie Unii Europejskiej stopniowo tracą kontrolę nad swoimi danymi, nad zdolnością do wprowadzania innowacji oraz nad możliwością kształtowania i egzekwowania prawa w środowisku cyfrowym. Organizacje publiczne mają możliwość wprowadzania zmian w życie poprzez projektowanie. Jakie są rozwiązania?

Prelegenci

Francesco Bonfiglio

CEO

Gaia-X

Francesco ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży konsultingowej i informatycznej. Jest niezależnym doradcą od 2020 r. Wcześniej pracował na stanowiskach kierowniczych w wielu włoskich i międzynarodowych firmach. Pełnił m.in. funkcję dyrektora generalnego ENGINEERING D.HUB (firmy zajmującej się hybrydową chmurą obliczeniową i transformacją cyfrową w ramach największej włoskiej grupy integratorów systemów), wiceprezesa ds. usług technologicznych w AVANADE i dyrektora zarządzającego w ACCENTURE Group, dyrektora ds. technologii w HEWLETT-PACKARD EMEA, dyrektora ds. fabryki SW w UNISYS oraz dyrektora technicznego i ewangelisty metodologii w RATIONAL SOFTWARE. Kariera Francesco obejmuje praktycznie wszystkie stanowiska w branży IT, od programisty po członka kadry kierowniczej najwyższego szczebla, od działu badań i rozwoju po kierownika jednostek biznesowych. Jako zwolennik potrzeby ciągłych innowacji, jest wielkim fanem ekosystemu startupów, aktywnym członkiem komisji ewaluacyjnych, a także członkiem zarządu i współzałożycielem FOOLFARM.com, pierwszego przykładu Startup Studio we Włoszech. Francesco wierzy w siłę zbiorowej inteligencji i pracy zespołowej jako motoru transformacji, zarówno w biznesie, jak i w całym życiu.

Vincent Caldeira

Chief Technologist FSI

Red Hat

Vincent Caldeira jest Głównym technologiem ds. usług finansowych w Red Hat na region APAC. Jego główne obowiązki na tym stanowisku obejmują wspieranie klientów z sektora usług finansowych w definiowaniu ich planów transformacji cyfrowej, przy jednoczesnym wykorzystaniu wiodącej pozycji i możliwości inżynierskich Red Hat® we wdrażaniu otwartych standardów, otwartego dostępu do kodu źródłowego i otwartej architektury w ich działaniach. Vincent przez ponad 20 lat pracował w sektorze technologii finansowych, również jako dyrektor ds. technologii, kształtując strategię technologiczną, architekturę korporacyjną i kierując planami transformacji technologicznej, jak i kierując utalentowanymi zespołami inżynierskimi, które projektowały, budowały i dostarczały oprogramowanie w branży dostawców oprogramowania finansowego. Vincent ma też swój wkład w OS-Climate, projekt open source wspierany przez Fundację Linux, którego celem jest stworzenie przełomowej technologii i platform danych niezbędnych do pełniejszego uwzględnienia wpływu zmian klimatu w globalnym procesie podejmowania decyzji finansowych i zarządzania ryzykiem, gdzie pełni rolę głównego architekta i członka Technicznego Komitetu Doradczego.

Johannes Koch

Managing Director Germany, Senior Vice President Germany, Austria and Switzerland

HPE

Johannes zarządza działalnością i strategią HPE w regionie DACH. Przed objęciem obecnego stanowiska Johannes zajmował kilka stanowisk zarządczych w środowiskach międzynarodowych w HPE, w tym stanowiska wiceprezesa i dyrektora zarządzającego w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce; wiceprezesa i dyrektora zarządzającego w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu; oraz dyrektora zarządzającego we Wspólnocie Niepodległych Państw.

Dr. Jochen Papenbrock

Head of Financial Technology (EMEA)

NVIDIA

Jochen od 20 lat zajmuje się AI i technologią w usługach finansowych w różnych rolach. Pełnił rolę opiniotwórczą, wdrożeniową, badawczą, a także projektował ekosystem. Jest naukowcem w dziedzinie danych finansowych. Ukończył studia w Karlsruher Institut für Technologie (KIT), gdzie uzyskał także tytuł doktora. Jako konsultant, przedsiębiorca i badacz współpracował ze znanymi zarządcami aktywów, bankami, firmami ubezpieczeniowymi i bankami centralnymi. Obecnie Jochen jest Szefem technologii finansowych (EMEA) w NVIDIA i współpracuje z partnerami, społecznościami i dostawcami oprogramowania na potrzeby usług finansowych w Europie, a także w zespołach globalnych. Jochen jest inicjatorem i współliderem projektu Gaia-X FAIC, głównym współredaktorem ds. specjalnych w „AI in Finance” instytutu Frontiers, a także byłym członkiem zarządu projektu Horyzont UE 2020 pt. „FIN-TECH”. Jest autorem artykułów poświęconych AI i ilościowemu modelowaniu finansowemu w „Journal of Financial Data Science”, „Journal of Investment Strategies”, „Financial Markets and Portfolio Management”, „Quantitative Finance”, „Applied Financial Economics”, „Frontiers Journal of AI in Finance” oraz „Journal of Network Theory in Finance”.

Hartmut Schultze

Business Architect, Data Lifecycle Practice

HPE

Hartmut Schultze pracuje nad zdecentralizowanym i demokratycznym wykorzystaniem technologii do generowania wiedzy i wartości z danych, które są z natury prywatne (takich jak dane medyczne). Skupia się na zwiększaniu wartości dodanej poprzez wykorzystanie technologii, optymalizację środowisk i wprowadzanie niezbędnych automatyzacji, pełniąc jednocześnie rolę inicjatora zmian, aby to umożliwić. Pracował nad przetwarzaniem opartym na pamięci w celu optymalizacji i znacznego zwiększenia wydajności analizy Big Data w różnych zastosowaniach. Wcześniej, jako Account Executive, zarządzał wieloma międzynarodowymi klientami w zakresie usług outsourcingowych, wprowadzając innowacje, aby tworzyć wartość.

Organizatorzy
Partnerzy