WEŹ UDZIAŁ
W CYKLU 6 SPOTKAŃ
POZNAJ ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE WYZWANIA
INFORMATYCZNE W SEKTORZE PUBLICZNYM

Przyszłość usług publicznych
jest kształtowana przez dane

Ponieważ ilość generowanych danych gwałtownie rośnie, organizacje z sektora publicznego w całej Europie mogą i powinny odnieść korzyści z wykorzystania tych nowych zasobów w celu świadczenia lepszych usług. Poprzez oparte na danych podejście do jednostek rządowych i świadczenia usług publicznych, organizacje sektora publicznego mogą poprawić i przyspieszyć wartość dla obywateli. Aby to osiągnąć, organizacje te muszą poznać swoje własne środowisko danych i możliwości czerpania z nich informacji.

Prelegenci

Chris Atkins

Vice President, Digital Government Transformation

SAP

Chris Atkins pełni funkcję wiceprezesa ds. cyfrowej transformacji administracji rządowej w jednostce przemysłowej sektora publicznego SAP. Chris koncentruje się na strategii wejścia sektora publicznego SAP do strategii marketingowej otaczającej administrację rządową opartą na danych – ze szczególnym uwzględnieniem analityki i zarządzania danymi. Chris przekazuje również klientom na całym świecie informacje na temat wiodącej pozycji sektora publicznego SAP oraz możliwości wprowadzania innowacji. Chris pełni tę rolę w SAP od 2017 roku. Chris wnosi do SAP prawie piętnaście lat doświadczenia w branży sektora publicznego. W latach 2013-2015 Chris pełnił funkcję dyrektora Biura zarządzania i budżetu stanu Indiana dla gubernatora Mike'a Pence'a. Jako dyrektor Biura Chris pełnił rolę dyrektora finansowego dla stanu Indiana i był przedstawicielem wyższego kierownictwa odpowiedzialnym za inicjatywę MPH gubernatora Pence'a mającą na celu wykorzystanie innowacyjnej technologii do rozwiązania pilnych problemów polityki publicznej, takich jak śmiertelność niemowląt, przy użyciu SAP HANA jako państwowej platformy do nauki opartej na danych.

Irena Bednarich

Vice President, International Government Relations, Europe, Middle East, Africa (EMEA) and Asia Pacific (APJ)

HPE

Irena Bednarich jest Wiceprezesem ds. Międzynarodowych Kontaktów z Rządem w Hewlett Packard Enterprise. W ramach tego stanowiska kieruje strategiami HPE dotyczącymi relacji z rządem i polityki publicznej oraz wspiera kluczowe działania sektora publicznego w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce (EMEA) oraz w regionie Azji i Pacyfiku (APJ). Irena ma za sobą ponad 15 lat doświadczenia w branży technologicznej, gdzie pełniła wiele funkcji kierowniczych. Ma ogromne doświadczenie w reprezentowaniu całego sektora technologicznego na poziomie europejskim i przez dwie kadencje zasiadała w zarządzie DIGITALEUROPE, ogólnoeuropejskiego organu reprezentującego sektor technologiczny i branże podlegające transformacji cyfrowej.

Michael Frings

Senior Regional Manager Federal and Defense

NVIDIA

Od ponad 25 lat Michael Frings jest pasjonatem informatyki i zajmuje się cyberbezpieczeństwem oraz akceleracją obliczeń w dziale obrony i bezpieczeństwa wewnętrznego firmy NVIDIA. Michael jest przedstawicielem firmy NVIDIA w grupach roboczych ds. obrony, HPC i sztucznej inteligencji działających w ramach cyfrowego stowarzyszenia Bitkom. Wcześniej był przedstawicielem handlowym w firmach Astaro Internet Security AG, Security Networks AG i Mellanox Technologies Ltd.

Lorenzo Gonzales

Global Solution Strategist for Public Sector

HPE

Lorenzo jest znanym technologiem o ponad 30-letnim doświadczeniu branżowym w realizacji inicjatyw strategicznych i kluczowych projektów. Jest międzynarodowym orędownikiem wdrażania cyfrowych rozwiązań strategicznych i innowacji na rzecz transformacji biznesowej, o bogatym doświadczeniu w dziedzinie biznesu i technologii. Lorenzo przeprowadza międzyorganizacyjne inicjatywy ułatwiające i przyspieszające złożone procesy sprzedażowe. Obecnie koordynuje prace nad identyfikacją i rozwijaniem rozwiązań wertykalnych dla międzynarodowego programu branżowego.

Federico Milani

Deputy Head of the Data Policy & Innovation Unit

European Commission

Federico Milani jest zastępcą dyrektora generalnego działu Polityki i Innowacji w zakresie danych w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CNECT). Dział Polityki i Innowacji w zakresie danych odpowiada za określanie polityki w stosunku do danych, aby poprawiać dostęp do danych i zwiększać rozwój europejskiej gospodarki danymi. Obejmuje to wdrażanie Europejskiej strategii w zakresie danych, w tym powiązane instrumenty legislacyjne: Dyrektywa w sprawie otwartych danych, Akt w sprawie zarządzania danymi, Akt w sprawie danych. Wcześniej pracował jako zastępca dyrektora działu Kreatywności, gdzie wspierał konkurencyjność sektora przemysłu kreatywnego. Pan Milani uzyskał doktorat w dziedzinie sieci neuronowych i systemów inteligentnych, a także posiada wykształcenie inżyniera elektroniki.

Organizatorzy
Partnerzy