WEŹ UDZIAŁ
W CYKLU 6 SPOTKAŃ
POZNAJ ODPOWIEDZI NA KLUCZOWE WYZWANIA
INFORMATYCZNE W SEKTORZE PUBLICZNYM

Sustainability -
zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w zakresie ochrony środowiska jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją rządy w Europie. Rosną oczekiwania interesariuszy i presja opinii publicznej, by stosować zrównoważone, etyczne praktyki biznesowe, podejmować działania na rzecz klimatu i zapewniać ochronę socjalną. Przejście w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, cyrkularnej i bardziej odpornej jest możliwe dzięki cyfryzacji.

Prelegenci

Gareth Bevan

Corporate Affairs, Sustainable Transformation Technologist

HPE

Gareth Bevan piastuje stanowisko Sustainable Transformation Technologist, ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania w przemyśle elektronicznym. Obecnie Gareth Bevan kieruje działaniem HPE w zakresie współpracy z klientami w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonego rozwoju i wydajności IT w Europie. Współpracuje z największymi klientami HPE, interesariuszami i rządami w celu opracowania pozytywnych rozwiązań net zero dla wyzwań biznesowych, dzielenia się najlepszymi praktykami i tworzenia nowych możliwości biznesowych.

Guy Gueritz

Director, Energy Industries EMEA

NVIDIA

Od czasu dołączenia do firmy NVIDIA w 2012 roku kierował projektami obliczeń technicznych dla głównych firm z branży naftowej i gazowej w regionie, dotyczącymi ich aplikacji geologicznych i sztucznej inteligencji, wykorzystujących platformy obliczeniowe akcelerowane przez procesory graficzne. W ciągu ostatnich dwóch lat był także aktywny w dostosowywaniu platformy GPU NVIDIA do badań nad alternatywnymi źródłami energii oraz rozwoju strategii transformacji energetycznej w branży, w tym inicjatyw związanych z morską energią wiatrową, fotowoltaiką, energią jądrową i wodorem.

Ilias Iakovidis

PhD, Adviser, Green Digital Transformation at the European Commission

DG CONNECT

Ilias pracuje nad ogólnymi środkami i inicjatywami UE mającymi na celu poprawę zrównoważonego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obecnie koncentruje się na maksymalizacji korzyści płynących z ekologicznej transformacji cyfrowej dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Ilias jest inicjatorem Europejskiej Koalicji na rzecz Ekologicznej Transformacji Cyfrowej, która opracuje oparte na naukowych podstawach metody szacowania wpływu netto rozwiązań cyfrowych na środowisko oraz opracuje wytyczne dotyczące ekologicznej transformacji cyfrowej w sektorach takich jak energetyka, transport, budownictwo, rolnictwo i inne. Pracuje również nad digitalizacją na rzecz gospodarki cyrkulacyjnej, w szczególności nad rozwojem cyfrowego paszportu produktu. Przed 2017 r. Ilias kierował jednostkami zajmującymi się e-zdrowiem i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi dla osób starszych i przez ponad 20 lat wnosił wkład w agendę UE w dziedzinie e-zdrowia. Obszary, w których był pionierem, obejmują zintegrowaną opiekę wspieraną cyfrowo, „wirtualnego człowieka fizjologicznego” (cyfrowego pacjenta), osobiste systemy opieki zdrowotnej i elektroniczne karty zdrowia.

Susanne Raimar

Global Public Sector Industry Business Unit

SAP SE

Susanne jest specjalistką ds. rozwiązań branżowych w jednostce biznesowej SAP dla sektora publicznego, koncentrującej się na zrównoważonym rozwoju. SAP, jako światowy lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, pomaga firmom i organizacjom każdej wielkości i z różnych branż działać lepiej i poprawiać jakość życia ludzi. Praca Susan polega na utrzymywaniu kontaktów z klientami i ich ekosystemem partnerskim w sektorze publicznym w celu zrozumienia ich wymagań biznesowych i trendów rynkowych. Susan jest również odpowiedzialna za rozwój partnerów, mający na celu przyspieszenie sprzedaży oprogramowania oraz wspieranie pracowników terenowych w ich działaniach na rzecz klientów.

Biljana Weber

Vice President and Managing Director for Central and Eastern Europe, Russia, Turkey and Africa

HPE

Biljana Weber jest doświadczonym menedżerem w branży IT, z ponad 25-letnim doświadczeniem w firmach IBM, Microsoft i HPE. Biljana dołączyła do HPE w marcu 2020 roku jako Dyrektor Zarządzający Hewlett Packard Enterprise Regionu CERTA (Europa Środkowa, Rosja, Turcja i Afryka). Jej działania skupiają się na prowadzeniu transformacji biznesowej, budowaniu silnej i długoterminowej organizacji, tworzeniu większego rynku usług as-a-service, rozwoju ekosystemu partnerów chmurowych ze szczególnym naciskiem na Sis. Do HPE przeszła z firmy Microsoft, gdzie kierowała działem ERP i CRM w 12 krajach Europy Zachodniej. Biljana spędziła również 18 lat w IBM, gdzie pełniła różne funkcje kierownicze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W ciągu ostatnich dwóch dekad Biljana otrzymała liczne nagrody za swój wkład w rozwój branży i działalność społeczną, m.in. nagrodę "Artemida" Słoweńskiego Stowarzyszenia Zarządzania za szczególne osiągnięcia w zarządzaniu oraz została zaliczona do grona 25 najlepszych kobiet czeskiego biznesu w latach 2014, 2015 i 2016. Jest członkiem rady doradczej Webster University w Wiedniu, członkiem rady nadzorczej HPE Germany, członkiem World President Organization (WPO), absolwentką IMD Lausanne, silnie wspiera inicjatywy związane z różnorodnością i integracją społeczną oraz aktywnie działa w organizacjach charytatywnych. Biljana jest obywatelką Austrii i Słowenii, ukończyła studia informatyczne i biznesowe oraz uzyskała tytuł Master of Business Administration.

ORGANIZERS
PARTNERS